Hlavní sponsor

Banner
Banner
Banner
Banner

IGC Browser

Banner
Banner
Banner

Reklama

Banner

Propozice Hike & Fly PDF Tisk Email

LEONARDO eviduje také výkony HIKE, které systém automaticky do této kategorie zařadí na základě nízké průměrné rychlosti. Ve speciáním rozhraní Hike&Fly pak vyhledá navazující letové tracklogy, které splňují níže uvedené podmínky.

Odkaz Hike&Fly je též v levém hlavním menu domácí stránky LEONARDA.

  • Přihlašování výkonů:

Spouštěcí podmínkou zobrazení série výkonů v přehledu Hike&Fly je nalezení tracklogu, který na začátku obsahuje chůzi min. 500m dlouhou nebo s převýšením min. 50m.

1/ Standardní cestou se přihlásí odděleně HIKE (výšlap) a FLY (volný let). Nastavení kluzáku a druh letu můžete v menu přihlášení ponechat, zařazování tracklogu HIKE probihá do této kategorie automaticky.

2/ Druhou možností je přihlášení nepřetržitého tracklogu, který obsahuje sérii letů. LEONARDO si z takového tracklogu "vyzobe" ušlou vzdálenost a nastoupané metry s padákem na zádech.

Pospojují se jakékoli tracklogy, které navazují v okruhu cca 300m s převýšením do 50m.

Systém také pospojuje na sebe navazující výkony i v rámci po sobě jdoucích dní. DŮLEŽITÉ: v tomto případě musí být zanamenán ranní navazující HIKE tracklog (stačí velmi krátký) nebo tracklog, který začíná chůzí min. 500m dlouhou nebo s převýšením min. 50m.

V případě, že provedete TOP LANDING, systém toto automaticky vyhodnotí a můžete pokračovat dalším letem bez nutnosti provést mezizáznam HIKE.

Oblíbený XCTRACK lze pro záznam HIKE použít pouze za předpokladu, že v menu NASTAVENÍ > AUTOMATICKÉ AKCE zaškrtnete políčko "Ruční potvrzení přistání". V opačném případě XCTrack neidentifikuje let (pomalý pohyb):

Pro záznam HIKE se osvědčila aplikace GPSDump nebo Flight GPSLogger - obě navíc spolupracují s ONLINE aplikací LIVETRACK24. Pro kompletní odeslání IGC souborů přímo na LEONARDA z mobilu je ideální využít IGC BROWSER nakonfigurovaný na váš profil.

  • Evidence letů:

Systém eviduje Hike&Fly (případně selou sérii výkonů) a dále eviduje jednotlivé výkony HIKE v přehledů letů.

  • Vyhodnocování

Každý den je bodově ohodnocený: 1 bod za 10 výškových HIKE metrů + 1 bod za 1 ušlý kilometr + letové body.