Hlavní sponsor

Banner
Banner
Banner
Banner

IGC Browser

Banner
Banner
Banner

Reklama

Banner

Český LEONARDO PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ivo Bartoň   
Neděle, 29 Březen 2015 00:00

Český LEONARDO je celoročním srovnáním výkonů na paraglidistických křídlech, který probíhá v sezóně od 1.11. - 31.10. následujícího roku. Srovnávají se výkony pilotů na základě záznamu letu pořízeného vhodným letovým zapisovačem, který generuje výškový záznam (G-Record není požadován). 

Lety musí být přihlášeny nejpozději během listopadu po konci sezóny.

Kategorie

Červená zóna - srovnání podle doby létání a pilotní licence:
START - piloti s licencí  PL-A (Pilot), získanou před méně jak 2 roky (rok získání licence není započítán), létající na křídlech EN-A a EN-B
RELAX - piloti s licencí PL-A (
Pilot), získanou před méně jak 5 roky (rok získání licence není započítán), létající na křídlech EN-A a EN-B
STANDARD - piloti s licencí
PL-A (Pilot), létající na křídlech EN-A a EN-B
SPORT - piloti s licencí PL-A (Pilot) a PL-B (Sportovní pilot), létající na křídlech EN-A, EN-B, EN-C
OPEN - všichni piloti bez omezení licence a kategorie křídla

Modrá zóna - srovnání podle certifikace křídla:
EN-A/B: Piloti létající na křídlech certifikovaných dle EN-A / LTF 1 nebo EN-B / LTF 1 a LTF 1-2
EN-C: Piloti létající na křídlech certifikovaných dle EN-C / LTF 2
EN-D: Piloti létající na křídlech certifikovaných dle EN-D
Tandemy: Bez rozdílu certifikaci


Podmínky účasti
Zúčastnit se může každý pilot, který:
☼  splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro létání na PK, zejména pak:
☼  je držitelem platné pilotní licence pilota PK odpovídající kategorii PK, na němž létá
☼  má sjednané pojištění na škody způsobené provozem PK platné pro území příslušného státu
☼  PK má platný technický průkaz
☼  Vytvoří si a korektně vyplní profil pilota na http://www.pg-leonardo.cz/leonardo/, pokud ho tam již nemá.

Lety jsou prováděny za dodržení leteckých předpisů a zákonů České republiky, případně příslušného státu, nad kterým let probíhá. Odpovědnost za jejich dodržování nese pilot. Jestliže dojde k porušení těchto leteckých předpisů, při jejich vyšetřování, nebo sankcionování odpovědným leteckým úřadem, si organizátor vyhrazuje právo takové lety vyřadit. Každý pilot odpovídá za nenarušení řízených a zakázaných prostorů bez příslušného oprávnění.

Srovnávací období
Je stanoveno na sezónu mezi 1. listopadem a 31. říjnem.

Letová oblast
Letová oblast je vymezena startem nebo přitáním uvnitř geografických hranic České republiky.

Druh vzletu
Z přírodní či umělé vyvýšeniny, vlastními silami, pomocí navijáku či odvijáku.

Přihlášení výkonů
Každý výkon a příslušný zdokumentovaný záznam letu ve vhodném formátu musí být přihlášen na webu LEONARDO daném roce do konce listopadu. Při přihlašování letu je třeba pečlivě dbát na zadání všech potřebných údajů, např. odpovídající certifikaci pro danou velikost křídla.

Záznam letu (track log)
Záznam letu (tracklog) musí obsahovat konec nebo začátek letu na území ČR. IGC soubor musí obsahovat výškový záznam, G-RECORD není požadován.

Hodnocení tratí
Trať letu bude zpracována optimalizací letového záznamu, který proběhne automaticky při přihlášení výkonu. V záznamu trasy letu bude vložen výchozí bod, tři otočné body a koncový bod tak, aby se vytvořila  trať s nejvyšším možným bodovým ohodnocením. Pro vyhodnocení každého letu bude použito takové platné pravidlo, které přinese nejvyšší bodový zisk. Výsledek bude zaokrouhlen na setinu bodu a zobrazen jako platný výsledek.

Definice hodnocených tratí a koeficienty pro vyhodnocení letů
Všechny lety jsou optimalizovány s maximálně třemi otočnými body do cíle.
Let na otevřenou vzdálenost
- volná trasa bez dalších podmínek - koeficient: 1km=1,00
Plochý trojúhelník - trojúhelníková trať nesplňující podmínky FAI trojúhelníku. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníku, redukovaná o vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem. Vzdálenost mezi výchozím a uzavíracím bodem tratě musí být menší jak 10% uletěné vzdálenosti - koeficient: 1km=1,70
Trojúhelníková trať FAI - vzdálenost mezi výchozím bodem a koncovým bodem tratě musí být menší jak 10% uletěné vzdálenosti. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníku, redukovaná o vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem. Každá strana trojúhelníku přitom měří alespoň 28% celkové vzdálenosti - koeficient: 1km=2,20

Počty platných letů
Je možno nahlásit libovolné množství letů. Do celkového srovnání bude započítáno 5 bodově nejhodnotnějších výkonů v jednotlivých kategoriích.

Správnost zadaných údajů
Za správnost zadaných údajů je zodpovědný pouze a výhradně pilot.
Organizátor si vyhrazuje právo upozornit pilota, který při registraci vyplnil nesprávný údaj o certifikaci. Pokud si pilot vadný údaj neopraví do 5 pracovních dnů, organizátor si vyhrazuje právo na opravu závadné certifikace.

Stížnosti a protesty
Každý účastník může podat nejprve stížnost organizátorovi proti výsledkům jednoho letu, ohodnocení letu, nebo proti porušení zákonných omezení a předpisů. Stížnost musí být písemně (e-mailem) nahlášena organizátorovi, který jej prošetří.

Aktualizováno Neděle, 03 Leden 2021 13:24